Latest News
Home / Featured / اعلامیۀ سفارت و نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ویانا کشور اتریش در پیوند به حمله تروریستی در پوهنتون کابل ۱۳ عقرب ۱۳۹۹ شمسی

اعلامیۀ سفارت و نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ویانا کشور اتریش در پیوند به حمله تروریستی در پوهنتون کابل ۱۳ عقرب ۱۳۹۹ شمسی

دیروز تروریستان وحشی در ادامه جنایات هولناک و شنع شان، با حمله خونین بر پوهنتون کابل، تعداد زیاد از جوانان را شهید و مجروح ساخته و خانواده های زیادی را به غم و ماتم نشاندند
دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور غمشریکی با خانواده های ماتم دیده و ادای احترام به قربانیان این رویداد تروریستی، امروز سه شنبه ۱۳ عقرب را ماتم ملی اعلام کرد و بیرق افغانستان در سراسر کشور و نمایندگی های سیاسی در خارج از افغانستان به حالت نیمه افراشته در آورده شده است
سفارت و نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در ویانا بنا بر محدودیت های کرونا با باز نمودند کتاب تعزیت از طریق ایمیل آدرس خاص برای کشور میزبان، کشور های غیرمقیم، نمایندگی های و سازمان های بین المللی، با نیمه بر افراشتن پرچم کشور، ضمن عرض تسلیت خدمت همه خانواده غم دیده و اتحاف دعا به روح این جوانان شهید، در این عزای ملی و ماتم خانواده های مصیبت دیده، شریک دانسته از خداوند منان برای همه شهدای رویداد تروریستی پوهنتون کابل بهشت برین و برای مجروحان شفاءعاجل و صحت کامل استدعا میدارد