Latest News
Home / News / اطلاعیه در مورد درخواستی های آنلاین تذکره

اطلاعیه در مورد درخواستی های آنلاین تذکره

اطلاعیه در مورد درخواستی های آنلاین تذکره

به اطلاع آنعده هموطنانیکه قبل از تحولات اخیر در کشور، از طریق سیستم آنلاین خدمات تذکره، درخواست اخذ تذکره جدید، اصلاح تذکره یا نصب عکس اقدام نموده بودند و یا هم تذکره خود را از طریق همان سیستم انلاین به تاییدی فرستاده بودند میتوانند از طریق ایمیل آدرس بخش قونسلی (consulate@afghanistan-vienna.org)، کد نمبر انلاین خود را با ما شریک سازند و نمبر تیلفون خود را نیز بنویسند تا همکاران از طریق سیستم انلاین درخواست آنها را بررسی نموده و در صورتیکه درخواست آنها تایید گردیده باشد، به آنها برای طی مراحل و اخذ تذکره/ اصلاح تذکره/ تاییدی تذکره وقت ملاقات تنظیم نمایند.

بااحترام

بخش قونسلی