Latest News
Home / Consular Services / Apply for Passport/درخواست برای پاسپورت

Apply for Passport/درخواست برای پاسپورت

Note! Due to technical issues, the  new passport services are temporarily suspended

درخواست پاسپورت جدید بدلیل مشکلات تخنیکی برای فعلاً متوقف می باشد

 

English

English

To apply for an Afghan Passport at the Embassy  and Permanent Mission of Afghanistan in Vienna please read the following instructions;

How to Apply

You need to apply in Person only

 1. Prepare the required documents
 2. Book an Appointment by sending an email to (consulate@afghanistan-vienna.org) and receive the booking confirmation. Applications without an appointment will NOT be accepted.

What documents you need to bring?

 1. Duly completed and signed Passport Application Form
 2. Two standard passport size photos
 3. Original Attested Tazkera and its copy
 4. Proof of Address- Meldezettel
 5. Residence card copy (Austria, Hungary, Slovenia, Croatia, and Liechtenstein)
 6. Copy of old Afghan passport(s)

Fees

 • 5 Years – 120 Euro
 • 10 Years – 220 Euro
 • We do not accept cash payments- CARD ONLY

Processing Time

 • 4– 8 weeks after the application is submitted

Important Information

 • Surname: Stating Surname/Family Name is compulsory
 • Place of Birth: Applicants must carefully fill in the [Place of Birth] field, as your ID’s place of issue may vary from your place of birth.
 • Photo: The applicant’s photo must be recent and with a White Background and the Photo Size must be 4 x 4.5 or American standard size.
 • Height: Applicants should state their exact height in centimeters (CM)
 • Application Form: The applicant must complete the application form in black ink-pen and in BLOCK LETTERS.
 • Signature: The applicants must ensure their Signature is within the box when signing the application form, it also must not be touching the edges of the box or running out of the box.

فارسی/دری

فارسی/دری

تقاضا برای اخذ پاسپورت الکترونیکی

برای اخذ پاسپورت الکترونیکی، لطفا به رهنمود زیر توجه نمائید

چگونه درخواست دهید

اسناد لازم را تهیه نموده از هرکدام آن کاپی بگیرید *

نوبت بگیرید (consulate@afghanistan-vienna.org) با ارسال ایمیل به *

در موعد نوبت به شعبه قونسلی حضور یابید *

اسناد و موارد لازم

ارائه تذکره تابعیت: متقاضی پاسپورت باید اصل سند تذکره تابعیت که تائید اداره ثبت و احوال نفوس کشور را داشته باشد، ارائه نماید. بدون ارائه اصل تذکره تابعیت، تقاضا پذیرفته نمی شود *

فورمه درخواستیفورمه  درخواستی به دقت خانه پری و امضا گردد *

عکس: دو قطعه عکس به اندازه ۴۵ سانتی متر، یا سایز استندرد امریکایی. عکس های پاسپورت باید تازه و با هم یکسان بوده مستقیماً از جلو گرفته شده باشد تاهر دو گوش شخص دیده شود *

ارائه اصل سند اقامت ازقبیل ویزه و یا کارت اقامت و یا پاسپورت (اتریشی، هنگری، سلوانی، کرواسی و لیختن شتاینی) و همچنان تصدیق آدرس شخص متقاضی مانند ملدیستل و غیره *

ارائه اصل اسناد: علاوه بر ارائه تذکره تابعیت، اسناد از قبیل پاسپورت قبلی، سند ازدواج که از طرف وزارت امور خارجه تائید شده باشد و یا مدارک تحصیلی و شغلی معتبر را نیز ارایه کنند *

فیس / تادیه

  (صرف از طریق کارت بانکی)پاسپورت پنج ساله – 120 یورو *

 (صرف از طریق کارت بانکی)پاسپورت ده ساله – 220 یورو *

مدت زمان طی مراحل

درخواستی های پاسپورت در بین 4-8 هفته طی مراحل میگردد

تماس باما

consulate@afghanistan-vienna.org

معلومات تفصیلی

سفارت و نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در ویانا برای اتباع افغان که در کشورهای اتریش، هنگری، سلوانیا، کرواسی و لیختن شتاین سکونت دارند، پاسپورت صادر می نماید

متقاضیان که فورمه های درخواستی شان را بصورت مکمل خانه پری نکرده باشند و یا اسناد، مدارک و معلومات لازم ودقیق ارائه نتوانند، تقاضا و درخواستی شان طی مراحل نمیگردد و پول فیس شان نیز مسترد نمیشود

درخواست کنندهٔ پاسپورت نکات آتی را جداً رعایت نماید

صدور پاسپورت نیازمند مدارک و معلومات متقاضی بوده و پاسپورت به رویت آن چاپ میگردد. لطفاً در تکمیل و تهیه آن دقت لازم را مبذول دارند *

فورم درخواست پاسپورت، برای یکبار و در نخستین تقاضا، خانه پری می شود *

فورم باید مکمل، خوانا با رنگ سیاه خانه پری و توسط شخص متقاضی امضا شود *

ذکر نام خانوادگی (تخلص) حتمی می باشد *

تاریخ تولد، از خورشیدی یا میلادی یکی انتخاب و با عدد تحریر گردد *

محل تولد دقیق باشد چون محل صدور تذکره به معنی محل تولد نمی باشد *

عکس باید معیاری، تمام رخ و به اندازهٔ ۴٫۵×۴ سانتی بوده و جدید گرفته شده باشد *

عکس باید رنگه بدون چوکات و با پس زمینه سفید باشد *

عکس فوتوشاپ و از روی عکس کهنه گرفته نشده باشد *

درخواست کنندهٔ پاسپورت از صحت خانه پری مکمل فورم، خود را مطمئن و بعد امضا نماید *

امضا در پاسپورت چاپ می شود، نباید به خط چوکات تماس داشته باشد *

اندازه واقعی قد به سانتی متر، حتماً درج فورم گردد *

اصل و کاپی رنگه تذکره معتبر تابعیت، پیوست نامه و فورم درخواست پاسپورت باشد *

مطالبه پاسپورت حداقل دو هفته قبل از صدور و چاپ، صورت گیرد *

 یاد آوری ضروریعدم رعایت نکات یادشده، سبب تاخیر و یا عدم اجرای صدور پاسپورت خواهد شد و هیچگونه مسؤلیتی متوجه اداره صدور پاسپورت نمی باشد. هرگاه معلومات نادرست شخص منجر به چاپ پاسپورت گردد، مسؤلیت آن بدوش شخص متقاضی خواهد بود.

پښتو

پښتو

د پاسپورت خدمات

په ویانا کښی د افغانستان سفارت او دایمی نمایندگی هغو افغانانو ته چه په اتریش، هنگری، کرواسی، سلوانیا او لیختن شتاین کښی هستوګن دی، او د پاسپورټ د صادریدوغوښتنه ولری، کولای شی د قونسلی څانګی سره اړیکه ونیسی. د پاسپورت د صدور په حالت کښی، سفارت ته د غوښتونکو حضور حتمی ده

 د پاسپورټ صادریدو لپاره د قونسلی څانگی سره وخت  ټاکل (consulate@afghanistan-vienna.org) لازمی دی *

 دپاسپورت غوښتونکی باید چه د خپل تابعیت د تذکری اصل وړاندی کړی. پرته له اصلی تذکری د وړاندی کولو، ستاسو غوښتنلیک د منلو وړ ندی *

 د پاسپورت د صدور په حالت کښی، سفارت ته د غوښتونکی حضور حتمی ده *

 د پاسپورت د صدور فورمه باید په بشپړه توګه ډکه او لاسلیک شی *

 د پاسپورټ په اندازه دوی قطعی عکسونه (دوه د واړه عکسونه باید (4×4.5) بک ګراونډ سپین وی او دواړه غوږنه پکښی د لیدلو وړوی *

د صادرشوی پاسپورټ اخستل شوی پیسی په هیڅ ډول بیرته نه ورکول کیږی *

 د هستو گنځی په ا‌ړوند لازم اسناد وړانډی کول چه په صفحه کی د غوښتونکی نوم رسماً ثبت وی *

ترچیری ستاسو پاسپورټ ورک شوی په هغه صورت کی د پولیس راپور ضروری دی *

 د پاسپورټ صدورو هغو ماشومانو ته چه ۱۸ کلنی کښته وی

 د ماشوم (سند تولد) چه په هغه کښی د والدینو نومونه ذکرشوی وی *

 د ماشوم ویزه او یا خارجی پاسپورټ *

  دوی قطعی عکسونه د ماشوم. (4×4.5) بک ګراونډ سپین *

 پاسپورت او یا نور هغه معتبر اسناد چه د والدینو افغان هویت ثابت کړی *

 د والدینو حاضریدلو قونسلی بخش ته ضروری دې *.